avangard-pressa.ru

Г) з'єднання різних за діаметром кишок - Медицина

д) простота техніки накладання.

24. Вкажіть основний недолік при формуванні анастомозу типу “бік в бік”?

а) наявність критичних точок анастомозу;

б) звуження просвіту кишки в ділянці анастомозу;

в) порушення перистальтики у ділянці анастомозу;

г) не можливість регулювання ширини співустя

д) формування шпори анастомозу

25. Вкажіть основний недолік при формуванні анастомозу типу “кінець в кінець”?

а) звуження просвіту в ділянці анастомозу;

б) порушення перистальтики у ділянці анастомозу;

в) утворення сліпих кишень;

г) неможливість формування ізоперистальтичного анастомозу

д) формування шпори анастомозу;

26. Ділянка шва, що проходить через відділ кишки не вкритий очеревиною, називається:

а) валиком;

б) губою;

в) критичною точкою;

г) вільним краєм

д) стомою.

27. При якому способі формування кукси, на місці накладеного жорсткого кишечного жому, кишку міцно перев’язують кетгутовою лігатурою?

А) Дуайена

б) Мойнігена

в) Шмідена

г) Шалімова

д) Юдіна

28. Як сформувати куксу тонкої кишки за Мойнігеном після накладання на неї жорсткого кишечного жому і відсічення кишки?

А) безперервним серозно-м’язовим П-подібним швом та шовковими серозно-м’язовими вузловими швами

б) на місці жому кишку перев’язують кетгутовою лігатурою і куксу занурюють у шовковий кисетний шов

в) безперервним обвивним кетгутовим швом та шовковими серозно-м’язовими вузловими швами

г) безперервним ввертаючим швом Шмідена та шовковими серозно-м’язовими вузловими швами

д) безперервним П-подібним назкрізним швом та шовковими серозно-м’язовими вузловими швами

29. Як сформувати куксу тонкої кишки за Кушингом після накладання на неї жорсткого кишечного жому і відсічення кишки?

а) безперервним серозно-м’язовим П-подібним швом та шовковими серозно-м’язовими вузловими швами

б) на місці жому кишку перев’язують кетгутовою лігатурою і куксу занурюють у шовковий кисетний шов

В) безперервним обвивним кетгутовим швом та шовковими серозно-м’язовими вузловими швами

г) безперервним ввертаючим швом Шмідена та шовковими серозно-м’язовими вузловими швами

д) безперервним П-подібним назкрізним швом та шовковими серозно-м’язовими вузловими швами

30. Як сформувати куксу тонкої кишки за Дуайеном після накладання на неї жорсткого кишечного жому?

а) кишку відітнути і куксу занурити у шовковий кисетний шов

б) на місці жому кишку перев’язати кетгутовою прошивною лігатурою, відітнути і куксу занурити у шовковий кисетний шов

В) на місці жому кишку перев’язати кетгутовою лігатурою, відітнути і куксу занурити у шовковий кисетний шов

г) на місці жому кишку перев’язати шовковою лігатурою, відітнути і куксу занурити у шовковий кисетний шов

д) на місці жому кишку перев’язати кетгутовою прошивною лігатурою, відітнути і куксу занурити у два шовкових кисетних шва

Топографічна анатомія товстої кишки. Операції на товстій кишці. Калові нориці та апендектомії.

1. Вкажіть як вкрита очеревиною сліпа кишка:

а) з однієї сторони;

б) з двох сторін;

в) з трьох сторін;

Г) з усіх сторін

д) не покрита.

2. Вкажіть як вкрита очеревиною висхідна частина ободової кишки:

а) з однієї сторони;

б) з двох сторін;

в) з трьох сторін;

г) з усіх сторін

д) не покрита.

3. Вкажіть як вкрита очеревиною поперечно-ободова кишка:

а) з однієї сторони;

б) з двох сторін;

в) з трьох сторін;

Г) з усіх сторін

д) не покрита.

4. Вкажіть як вкрита очеревиною низхідна частина ободової кишки:

а) з однієї сторони;

б) з двох сторін;

в) з трьох сторін;

г) з усіх сторін

д) не покрита.

5. Вкажіть як вкрита очеревиною сигмоподібна кишка:

а) з однієї сторони;

б) з двох сторін;

в) з трьох сторін;

Г) з усіх сторін

д) не покрита.

6. Вкажіть основне джерело кровопостачання висхідної частини ободової кишки:

а) верхня брижова артерія;

б) нижня брижова артерія;

в) черевний стовбур;

г) верхня прямокишкова артерія

д) клубова артерія.

7. Вкажіть основне джерело кровопостачання поперечно-ободової кишки:

а) середня ободова артерія;

б) права ободова артерія;

в) клубова артерія;

г) верхня прямокишкова артерія

д) сигмоподібна артерія.

8. Вкажіть основне джерело кровопостачання низхідної частини ободової кишки:

а) клубово-сліпокишкова артерія;

б) ліва ободова артерія;

в) права ободова артерія;

г) верхня прямокишкова артерія

д) клубова артерія.

9. Вкажіть основне джерело кровопостачання сигмоподібної кишки:

а) верхня брижова артерія;

б) нижня брижова артерія;

в) черевний стовбур;

г) верхня прямокишкова артерія

д) клубова артерія.

10. Вкажіть точку проекції основи червоподібного відростка на передньобокову стінку живота:

а) Мак-Бурнея;

б) Пирогова;

в) Ортнера;

г) Д’яконова

д) Кера.

11. Вкажіть точку проекції основи червоподібного відростка на передньобокову стінку живота:

а) Ортнера;

б) Пирогова;

в) Ланца;

г) Д’яконова

д) Кера.

12. Вкажіть назву точки, яка знаходиться на межі між середньою і бічною третинами лінії, яка з’єднує передню верхню ость клубової кістки з пупком:

а) Д’яконова;

б) Пирогова;

в) Ортнера;

г) Мак-Бурнея

д) Кера.

13. Вкажіть назву точки, яка знаходиться на межі між середньою і правою третинами лінії, проведеною між передньо-верхніми остями клубової кістки:

а) Ланца;

б) Пирогова;

в) Ортнера;

г) Д’яконова

д) Кера.

14. Вкажіть особливості повздовжнього шару м’язової оболонки товстої кишки:

а) утворює гаустри;

б) утворює три стрічки;

в) зовсім відсутній;

г) рівномірний по периметру кишки

д) утворює дві стрічки.

15. Який відділ товстої кишки покритий очеревиною мезоперитонеально:

а) висхідна ободова кишка;

б) сліпа кишка;

в) сигмоподібна кишка;

г) поперечно-ободова кишка

д) червоподібний відросток.

16. Чим відрізняється колостомія від протиприроднього заднього проходу?

а) виконанням колопексії

б) накладанням на сигмоподібну кишку